مقاله ها

دندانپزشکی کودکان

لطفا برای حمایت ما روی G+1 یکبار کلیک کنید .

Rated 5 | From 1 users.

 

دندانپزشكی كودكان :

 

تخصصی از رشته دندانپزشکی است که مربوط به تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان برای دستیابی به موثرترین و کاملترین شرایط سلامت در نوزادان، کودکان و نوجوانان می باشد.

 

 از جمله فعالیتهایی که در مطب تخصصی دندانپزشکی کودکان انجام می گیرد، مشتمل بر موارد زیر می باشد:

 

1-آموزش روشهای پیشگیری از پوسیدگی دندان و بیماری لثه ،مانند روش مسواک زدن ، استفاده از نخ دندان ، ملاحظات تغذیه ای و سایر موارد.

 

2-انجام درمانهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان مانند فلوراید تراپی و فیشورسیلنت تراپی.

 

3-ترمیم ودر صورت لزوم درمان ریشه دندان های پوسیده شیری و دائمی.

 

4-روکش نمودن دندان های شیری با تخریب وسیع .

 

5-پیشگیری از مشکلات ارتودنسی مانند حفظ فضای دندان شیری کشیده شده توسط فضا نگهدارنده.

 

6-درمان های ارتودنسی مانند ساخت پلاک های ثابت و متحرک.

 

7-درمان صدمات وارده به دندانها مانند شکستگی و لقی دندان ناشی از ضربه.

 

8-درمان دندانپزشکی کودکان با معلولیت های ذهنی و یا جسمی و یا مبتلا به بیماری های خاص.

 

9-درمان های دندانپزشکی تحت بیهوشی و آرامبخشی در صورت لزوم.

 

                                                                               و

 

آموزش کودکان جهت پذیرش درمان های دندانپزشکی که مورد اخیر از مهمترین دستاوردهای این تخصص می باشد.