اهمیت رادیوگرافی

لطفا برای حمایت ما روی G+1 یکبار کلیک کنید .

Rated 5 | From 2 users.

جهت تشخیص دقیق تر وضعیت پوسیدگی دندان های شیری و دائمی و همین طور مشکلات فکی – دهانی نیاز به انجام رادیوگرافی می باشد .